Dirbame: 10:00~18:00   
GILIOJO CHEMINIO PILINGO LEGALIZAVIMAS

Giliojo cheminio pilingo procedūras pradžioje atlikdavo savamoksliai specialistai, o pilingo formulės ir metodikos būdavo perduodamos giminėms ar bendradarbiams. Visuomenei, o daugeliu atvejų ir medikams, žinių apie šias procedūras, jais pasiekiamus rezultatus, stigo. Spaudoje dažniausiai pasirodydavo pranešimų apie teismo procesus – savamoksliai specialistai būdavo persekiojami už vertimąsi nelicencijuota medicinine veikla. Tokia praktika buvo įprasta Kalifornijos valstijoje, tuo tarpu Floridoje savamokslių specialistų veikla buvo gerbiama, nors ir nepripažinta medicinine, ji buvo legalizuota suteikiant veiklai licencijas. Giliojo cheminio pilingo procedūras labiausiai išgarsino spauda. Sklaidant septintojo dešimtmečio Chicago Tribune dienraščio puslapius pavyko aptikti žurnalistės Norma Lee Browning keturiolikos (!) straipsnių ciklą, skirtą savamokslei giliojo pilingo specialistei Miriam Maschek ir jos pacientei Anne White, kuris skirtas giliojo cheminio pilingo procedūrai, atliktai šiai pacientei, smulkiai aprašant procedūros eigą, pacientės įspūdžius artimus ir vėlyvus (po 6 metų) procedūros rezultatus. Straipsniai gausiai iliustruoti kokybiškomis nuotraukomis.PAPILDOMA MEDŽIAGA:

http://www.pilingas.lt/

Prisijungti to leave a comment
Pilingas.Lt – NAUJAS VERKIŲ KLINIKOS TINKLAPIS